Hoe ziet de lunch eruit?

Waarom sluiten wij aan bij de gezonde schoolkantine?

Een gezonde schoolkantine is in onze ogen een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken. Wat je aanbiedt en de manier waarop je eten aanbiedt, heeft namelijk altijd effect op de keuzes van de leerlingen. En dat kan richting gezond en richting ongezond. Je kunt een kantine zo inrichten dat leerlingen een duwtje in de goede richting krijgen en eigenlijk willen wij dat in onze klassen ook. In een gezonde schoolkantine valt het oog van de leerlingen meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. Water is de logische dorstlesser. Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst hanteren we hetzelfde uitgangspunt. Gezonde producten zijn prominent aanwezig en nodigen uit om te eten. 
Door al op de basisschool dezelfde uitgangspunten te hanteren als het voortgezet onderwijs, ontstaat een eerste eenvoudige vorm van een doorgaande lijn rondom het bevorderen van gezond voedingsgedrag.

Kijk voor meer informatie over de gezonde schoolkantine op de website van het voedingscentrum.

Gevarieerd eten

Vier keer per jaar is er een nieuwe menucyclus. Dit houdt in dat elke tien weken een wisseling plaatsvindt van de producten die worden aangeboden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met seizoenproducten. Binnen de periode van tien weken herhaalt zich een menucyclus van drie weken. Zo wordt ervoor gezorgd dat er voldoende variatie is in het aanbod. Waar mogelijk wordt met lokale voedsel-partners samen gewerkt. De kosten van de voeding op school zijn niet hoger dan de berekende kosten voor lunch en tussendoortjes van het NIBUD. Streven is dat alle leerlingen, ongeacht financiële status van het gezin, kunnen deelnemen aan de lunch en TSO activiteiten. De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Daarnaast werkt de school samen met partners op trajecten voor kinderen met gewichtsproblematiek (evt. geïndiceerd). Voor vragen die ouders hebben m.b.t. de gezonde lunch (producten en keuzes), is afgesproken dat school deze doorspeelt aan de GGD. Dit om school te ontlasten bij inhoudelijke vragen over voeding. Er zijn voldoende keuzemogelijkheden in het voedingsaanbod. Zo is er elke dag de keuze uit verschillende soorten brood, vleeswaren, kaas, vegetarische producten en verschillende soorten groenten en fruit. Om een idee te krijgen over de opbouw van de lunch, helpt het overzicht hier beneden:

(afbeelding)

Als het nodig is worden er daarnaast alternatieve producten aangeboden als het gaat om allergieën of in kader van bijvoorbeeld geloofsovertuiging. Bij elke cyclus wordt een allergenenlijst opgesteld waarbij per dag per lunchcomponent wordt aangegeven welke allergenen het mogelijk bevat en tevens de hoeveelheid koolhydraten per 100 gr. Leerlingen vinden de lunch en tussendoortjes (fruit) lekker en er moet voldoende zijn, zodat leerlingen geen hongergevoel ervaren.