Een ‘fruitmand’ van activiteiten en aanpakken

Er zijn op dit gebied namelijk veel verschillende activiteiten beschikbaar. De UM en de GGD ZL hebben een onderbouwde selectie gemaakt. Het overzicht ontleent zijn naam aan het idee van een fruitmand: er liggen allerlei soorten fruit (oftewel mogelijke activiteiten) bij elkaar in een fruitmand en je beslist zelf welk soort fruit op dat moment het beste aansluit bij je behoefte en waar je dus voor gaat. Binnen de scholen is dit hetzelfde: uiteindelijk bepaalt de school zelf welke activiteiten zij kiest aan de hand van hun behoefte, hun interesse en hun mogelijkheden. De keuze die de school maakt moet namelijk passen bij wat er al gebeurt op de school aan activiteiten op het gebied van voeding en beweging, welke behoeften er zijn en het moet allemaal uitvoerbaar zijn. Dit alles kan van school tot school verschillen. Maar het kan zelfs ook van klas tot klas verschillen. Een enthousiaste leraar kan met zijn klas starten met de ‘daily mile’, iets wat mogelijk andere leraren ook weer enthousiast maakt, om het voorbeeld te volgen. Naast activiteiten zijn ook verschillende tips beschreven waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze bijdragen aan het succesvol uitvoeren van de activiteiten. Het voorbeeld aan activiteiten met daarbij handige tips maakt het voor de school hopelijk makkelijker om een doordachte keuze te maken voor de uiteindelijke activiteiten.