Naschoolse opvang

De leerling moet de TSO als prettig ervaren en niet als een opgelegde of vervelende verplichting. Het kunnen kiezen van activiteiten helpt hierbij. De mate waarin kinderen kunnen kiezen kan verschillend zijn en is afhankelijk van het aantal leerlingen, de beschikbare ruimte en het aantal PM-ers en vrijwilligers. Ook als er geen keuzesysteem is, kunnen leerlingen invloed uitoefenen op de inhoud van de TSO:

• Klassen inventariseren activiteiten die zij graag terug zien in de planning en bespreken dit direct met een van de coördinatoren. De coördinator zorgt ervoor dat deze activiteiten, als dit mogelijk is, in het rooster verwerkt worden;
• Via de leerlingenraad worden activiteiten aangeleverd. De coördinator zorgt er vervolgens voor dat deze activiteiten, mits mogelijk, in het rooster verwerkt worden;
• Er worden klassen samengevoegd en de leerlingen kiezen tussen de twee ingeroosterde activiteiten;

Een voorbeeld van een keuzesysteem, is het muntensysteem. Hierbij worden de activiteiten tijdens de TSO afgestemd op specifieke clusters van groepen. Zo zijn er activiteiten voor de groepen 1-2, de groepen 3-4, de groepen 5-6 en de groepen 7-8. Per activiteit (bijvoorbeeld 2 per cluster per dag) kunnen een maximum aantal kinderen deelnemen. In school hangt op enkele plekken een whiteboard. Hierop wordt per clustergroep het activiteitenprogramma van twee weken geschreven. Voor de kinderen is zo zichtbaar wat de keuzemogelijkheden voor die dag zijn. De coördinatoren zorgen ervoor dat het programma op het whiteboard komt te staan. Per activiteit is dus duidelijk hoeveel kinderen uit de klas deel kunnen nemen. De leerkracht heeft voor deze leerlingen een muntje. In de loop van de ochtend laat de leerkracht de kinderen kiezen welke activiteit ze tijdens de TSO willen gaan doen. De leerkracht geeft de overblijver de gekleurde munt die bij de activiteit hoort en houdt op een lijst bij wie voor welke activiteit het kind kiest. Bij aanvang van de TSO gaan de kinderen naar de activiteit waarvoor ze gekozen hebben en geven het muntje aan de pedagogisch medewerker of vrijwilliger.